AJUDES I MATRÍCULES

«Els Noguers» és un centre educatiu Infantil de Primrer Cicle autoritzat i subvencionat per la Conselleria de Educació.

 

MATRÍCULA DEL CURS 2022-2023                                                                                                      

A partir del mes de gener 2022 obrim el plaç de matrícula, oferint un descompte al realizar-la abans d’Abril.

Per  informació i reserves podeu  concertar cita i  visitar el nostre centre al móvil: 682 26 30 52.
Documentació necessaria per a la matrícula:

  • Llibre de familia.
  • Targeta  sanitaria SIP
  • Cerificat de salut de l ‘escolar.
  • Formulari de matrícula.

 

AJUDES

AJUDES A L’ESCOLARITZACIÓ EN CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE.

BO INFANTIL

El bo infantil és una ajuda a les families per a l’escolarització dels xiquets fins els 3 anys en els centre d’Educaió Infantil de primer cicle de la Comunidat Valenciana.

 

DEDUCCIÓ EN LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

En la declaració del IRPF existeix una deducció de la quota autonòmica del 15% de les cantitats satisfetes per cada fill menor de 3 anys amb un màxim de 270€.
En «Els Noguers» vos facilitem la documentació necessaria per accedir a esta deducció.

 

  «XECS  GUARDERÍA»

Els Noguers acepta els xecs més utilitzats pels empresaris. Compta amb importants beneficis tant per a l’empresa com per a l’empleat.